திங்கள், ஜூன் 26, 2017

ஈதுல் பித்ர் பெருநாள்,

நபி வழியில் ஈதுல்
ஃபித்ர் பெருநாளை
மகிழ்ச்சியுடன்
கொண்டாடுவோம்
இன்ஷா அல்லாஹ் ************
எனதருமை முக நூல்
சொந்தங்களே !
உறவினர்களே !,
சகோதரர்களே ! ,
சகோதரிகளே !
நண்பர்களே !
அல்லாஹ்வின்
பேரருளால் இவ்வருடம்
நோன்பை 29
நாட்களில் பூர்த்தி
செய்ய இருககிறோம்
இன்ஷா அல்லாஹ் ....
இந்த தருணத்தில்
இறைத்தூதர் நபி(ஸல்)
அவர்கள் காட்டிச் சென்ற
பெருநாட்களை
முக்கியமான
செய்திகளை, அமல்களை
நாம் ஒவ்வொருவரும்
தெளிவாக அறிந்து
கொண்டு அதன்படி நமது
ஈதுல் பித்ர் எனும் இந்த
நோன்பு பெருநாள்
தொழுகையை
முறைப்படி நபிவழியில்
நிறைவேற்றி
அல்லாஹ்வின்
பொருத்தத்தை
பெறுவோமாக இன்ஷா
அல்லாஹ்....
ஈத் என்றால் விழா
அல்லது மீண்டும் மீண்டும்
வரும் மகிழ்ச்சி என்று
பொருள். முஸ்லிம்கள்
அனைவருக்கும்
பெருநாள் தொழுகை
மிக
முக்கியமானதாகும்.
இது அன்றாடத்
தொழுகையின்
சிறப்புக்களையும்,
ஜும்ஆத் தொழுகையின்
பலன்களையும்
கொண்டது. இது
முஸ்லிம்களின்
பிணைப்புகளை
வலுப்படுத்தும்
தன்மையைக் கொண்டது.
தங்களுடைய ஆன்மீகக்
கடமைகளைப் பூர்த்தி
செய்வதில் இறைவன்
உதவியதற்காக
அவனுக்கு நன்றி
சொல்லும் முகத்து,
முஸ்லிம்கள் அனைவரும்,
சகோதரத்துவ
உணர்வோடும், மன
மகிழ்ச்சியோடும் கூடும்
நாள் தான் ஈத்
என்பதாகும். ஃபித்ரா
தர்மத்தைக் கொண்டு
இப்பெருநாள்
தொடங்குவதால் இதற்கு
ஈதுல் ஃபித்ர்
ஈகைப்பெருநாள் என
பெயரானது.
இந்த நோன்புப்
பெருநாளில் நாம்
கடைப்பிடிக்க வேண்டிய
எட்டு விஷயங்கள் உள்ளன.
1 குளித்து சுத்தமாகிக்
கொள்ளல்.
2 அழகிய புத்தாடை
அல்லது சுத்தமான ஆடை
அணிதல்.
3 தக்பீர் சொல்லல்.
4 பெருநாள் இரவில்
சுன்னத்தான
தொழுகைகளை தொழல்,
குர்ஆன் ஓதுதல், துஆ
கேட்டல், திக்ர் செய்தல்,
ஸலவாத் ஓதல்.
5 பெருநாள்
தொழுகையிலும்
குத்பாவிலும்
கலந்துகொள்ளல்.
6 ஆண்கள் மணம் பூசிக்
கொள்ளல், வெளியில்
செல்லாத பெண்களும்
மணம் பூசிக்
கொள்ளலாம்.
7 இயன்றவரை அதிகமாக
தானதர்மம் செய்தல்.
8 ஈதுல் பித்ருக்கே உரிய
(பித்ரா) ஸகாதுல் பித்ர்
எனும் தான தர்மம்
செய்தல்.
நபி(ஸல்) அவர்கள்
மக்காவிலிருந்து
ஹிஜ்ரத் செய்து மதீனா
குடியேறியபோது
மதீனத்து மக்கள் இரு
பண்டிகைகளை
கொண்டாடி வந்தனர்.
அதிலொன்று
வருடாந்திர
விளையாட்டு (sports day)
ஆக்கிக்கொண்டனர்.
இதனை செவியுற்ற நபி
(ஸல்) நீங்கள்
ஆக்கிக்கொண்ட
இந்நாட்களை மாற்றி
அதைவிடச் சிறந்த இரு
நாட்களை அல்லாஹ்
உங்களுக்கு தேர்வு
செய்துள்ளான், அதில்
ஒன்று ஈகைத் திருநாள்,
மற்றொன்று தியாகத்
திருநாள் என்றார்கள்.
இந்த நபி மொழியை
மாலிக்(ரலி) அறிவிக்க
அபூதாவூத், பைஹகீ,
நஸயீ என்ற நூல்களிலும்
இடம்பெற்றுள்ளது.
கடமையான ஃபித்ரா
பசி தாகத்துடன் நோன்பு
வைத்த நாம்
பெருநாளுக்கு முன்
தான தர்மத்தைக்
கொண்டு ஆரம்பிக்க
வேண்டும். அன்று எவரும்
பசி பட்டினியுடன்
இருக்கக்கூடாது. அன்று
நோன்பு வைப்பதும்
தடுக்கப்பட்டது என நபி (ஸல்) அவர்கள்
அறிவுறுத்தினார்கள்.
நபி(ஸல்) அவர்கள்
அழைப்பாளர்களை
மக்காவின்
தெருக்களுக்கு
அனுப்பி "தெரிந்து
கொள்ளுங்கள்!
நிச்சயமாக ஸதகத்துல்
ஃபித்ர் ஒவ்வொரு
முஸ்லிமின் மீதும்
கடமையாகும்" என்ற
வாசகத்தை கூறச்
சொன்னார்கள். ஆதாரம்:
திர்மிதி நோன்பில்
நகழ்ந்த தவறிலிருந்து
தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் ஏழைகளுக்கு
உணவளிக்க வேண்டும்
என்பதற்காகவும் நபி
அவர்கள் ஸதகாத்துல்
ஃபித்ரைக்
கடமையாக்கினார்கள்.
ஆதாரம்: அபூதாவூத்..
நோன்பாளியிடமிருந்து
ஏற்பட்ட வீணான தவறுகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து
தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும், ஏழைகளுக்கு
உணவாக இருக்கும்
பொருட்டும் நபி (ஸல்)
அவர்கள் நோன்புப்
பெருநாள் தர்மத்தைக்
கடமையாக்கினார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி)
அபூதாவுத்,
இப்னுமாஜா
பெருநாள்
தொழுகையின் நேரங்கள்
ஈத் பெருநாட்களில்
குளிர்ந்த காலை
நேரங்களில் அவரவர்
வீடுகளிலிருந்து
வெளிப்பட்டு (தொழ)
செல்பவர்களுக்கு
அல்லாஹ் அளப்பரிய
அருளைப்
பொழிகிறான்.
அறிவிப்பவர்: அனஸ்பின்
மாலிக்(ரலி) நூல்: இப்னு
அஸாகிர்
இரண்டு ஈட்டிகளின்
உயரத்திற்கு சூரியன்
உயரும்போது நோன்புப்
பெருநாள்
தொழுகையை நபி(ஸல்)
தொழுவார்கள். (ஒரு
ஈட்டியின் உயரம் என்பது
ஏறத்தாள மூன்று
மீட்டர்களாக ஆகும்.
அறிவிப்பாளர்: ஜுன்துப்
(ரலி) நூல்: அஹ்மது
இப்னுஹஸன்
நோன்புப் பெருநாளில்
தொழச் செல்வதற்கு
முன்பே சாப்பிடுவது.
நபி(ஸல்) அவர்கள்
உண்ணாமல் நோன்புப்
பெருநாள்
தொழுகைக்கு புறப்பட
மாட்டார்கள். ஹஜ்ஜுப்
பெருநாள்
தொழுகையைத்
தொழுவதற்கு முன்
உண்ண மாட்டார்கள் என
புரைதா(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கின்றார்கள்.
ஆதாரம்: திர்மிதீ… சில
பேரிச்சம் பழங்களை
உண்ணாமல் நோன்புப்
பெருநாளில் (தொழுகைக்கு) நபி
(ஸல்) அவர்கள் புறப்பட
மாட்டார்கள். அறிவிப்பவர்:
அனஸ்(ரலி) புகாரி
மற்றோர் அறிவிப்பில்
அவற்றை ஒற்றைப்படை
எண்ணிக்கையில்
உண்பார்கள் என்று
கூறப்பட்டுள்ளது.
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஈதுல்
பித்ர் (நோன்பு)
பெருநாளன்று
காலையில் ஏழு
பேரித்தம் பழங்களை
சாப்பிடாமல் வெளியேற
மாட்டார்கள்
அறிவிப்பாளர்:
ஜாபிர்பின் சம்ரா(ரலி)
நூல்: தப்ரானி
மற்றோர் அறிவிப்பில்
அவற்றை ஒற்றைப்படை
எண்ணிக்கையில்
உண்பார்கள் என்று
கூறப்பட்டுள்ளது.
அறிவிப்பாளர்: அனஸ்
(ரலி) புகாரி
தக்பீர்
ஈத் பெருநாட்களை
அல்லாஹ்வைப் புகழ்வது
கொண்டும் தக்பீரைக்
கொண்டும் அழகு
படுத்துங்கள்.
அறிவிப்பாளர்: அனஸ்பின்
மாலிக்(ரலி) ஆதாரம்: நயீம்
ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள்
தொழுகைக்கு
வீட்டிலிருந்து
புறப்படும்போது தக்பீர்
சொன்னவர்களாகப்
புறப்படுவார்கள்.
தொழும் இடம் (முஸல்லா)
வரும் வரை தக்பீர்
சொல்வார்கள்.
அறிவிப்பாளர்: இப்னு
உமர்(ரலி) நூல்கள்:
ஹாகிம் சுனன்பைஹகீ,
இப்னு அஸாகீர்.
பெருநாள்
வந்துவிட்டால் நபி (ஸல்)
அவர்கள் (போவதற்கும்
வருவதற்கும்)
பாதைகளை மாற்றிக்
கொள்வார்கள். புகாரி
நோன்புப்
பெருநாளிலும்
ஹஜ்ஜுப்
பெருநாளிலும் (திடலில் தொழுவதால்
தடுப்பாக) நபி(ஸல்)
அவர்களுக்கு முன்னால்
ஓர் ஈட்டி நாட்டப்படும். நபி
(ஸல்) அவர்கள் (அதை
நோக்கித்)
தொழுவார்கள். இப்னு
உமர்(ரலி), புகாரி
நபி(ஸல்) அவர்கள் (பெருநாள்
தொழுகைக்காகத்)
தொழும் திடலுக்குப்
புறப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்கு முன்பே
கைத்தடி எடுத்துச்
செல்லப்பட்டுத் தொழும்
இடத்தில் அவர்களுக்கு
முன்னால் நாட்டப்படும்.
அதை நோக்கி நபி (ஸல்)
தொழுவார்கள். இப்னு
உமர்(ரலி), புகாரி
திடலில் பெருநாள்
தொழுகை
பெரும்பாலும் நபி(ஸல்)
அவர்கள் பெருநாள்
தொழுகைகளை திறந்த
பொது மைதானத்தில்
தொழுதுள்ளார்கள்.
மழை காலத்தில்
பெருநாள்
தொழுகையை
பள்ளியில் நடத்தினார்கள்.
அறிவிப்பாளர்:
அபூஹுரைரா(ரலி)
அபூதாவூத்,
இப்னுமாஜ்ஜா
நபி (ஸல்) அவர்கள்
நோன்புப்
பெருநாளிலும்
ஹஜ்ஜுப்
பெருநாளிலும் (பள்ளியில் தொழாமல்)
திடலுக்குச்
செல்பவர்களாக
இருந்தனர். அவர்கள் முதன்
முதலில்
தொழுகையையே
துவக்குவார்கள்.
தொழுது முடித்து
எழுந்து மக்களை
முன்னோக்குவார்கள்.
மக்களெல்லாம் தங்கள்
வரிசைகளில் அப்படியே
அமர்ந்திருப்பார்கள்.
அவர்களுக்குப்
போதனைகள்
செய்வார்கள். (வலியுறுத்த
வேண்டியதை)
வலியுறுத்துவார்கள்; (கட்டளையிட
வேண்டியதை)
கட்டளையிடுவார்கள்.
ஏதேனும் ஒரு
பகுதிக்குப் படைகளை
அனுப்ப
வேண்டியிருந்தால்
அனுப்புவார்கள். எதைப்
பற்றியேனும் உத்தரவிட
வேண்டியருந்தால்
உத்தரவிடுவார்கள்.
பின்னர் (இல்லம்)
திரும்புவார்கள். அபூ
ஸயீத்(ரலி), புகாரி
பெருநாள்களில் பாங்கு
இகாமத்
சொல்லப்பட்டதில்லை
ஜாபிர்(ரலி), இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி) ஆகியோர்
கூறினார்கள்: நோன்புப்
பெருநாளிலும்
ஹஜ்ஜுப்
பெருநாளிலும் பாங்கு
சொல்லப்பட்டதில்லை.
புகாரி
நபி(ஸல்) அவர்கள் (பெருநாள்
தொழுகைக்குத்)
தயாராகித்
தொழுகையைத்
துவக்கினார்கள். பிறகு
மக்களுக்கு உரை
நிகழ்த்தினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (உரை
நிகழ்த்தி) முடித்து
இறங்கிப் பெண்கள்
பகுதிக்குச் சென்று
பிலால்(ரலி) உடைய கை
மீது சாய்ந்து கொண்டு
பெண்களுக்குப்
போதனை செய்தார்கள்.
அறிவிப்பாளர்: ஜாபிர்
இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி),
புகாரி
பிலால்(ரலி) தம்
ஆடையை ஏந்திக்கொள்ள,
பெண்கள் தங்கள் தர்மத்தை
அதில் போடலானார்கள்.
நான், நபி (ஸல்) அவர்கள்,
அபூ பக்ர்(ரலி), உமர்(ரலி),
உஸ்மான்(ரலி)
ஆகியோருடன்
பெருநாள்
தொழுகையில்
பங்கெடுத்துள்ளேன்.
அவர்கள் அனைவரும்
உரை நிகழ்த்துவதற்கு
முன்பே
தொழுபவர்களாக
இருந்தனர். புகாரி
நபி (ஸல்) அவர்கள், அபூ
பக்ர்(ரலி), உமர்(ரலி)
ஆகியோர் இரண்டு
பெருநாள்களிலும்
உரை நிகழ்த்துவதற்கு
முன் தொழுபவர்களாக
இருந்தனர். இப்னு உமர்
(ரலி), புகாரி
பெருநாள்
தொழுகைக்கு முன்பும்
பின்பும் எந்தத்
தொழுகையும் இல்லை
நபி (ஸல்) அவர்கள்
நோன்புப் பெருநாள்
தினத்தில் புறப்பட்டு
இரண்டு ரக்அத்கள்
தொழுதனர். அதற்கு
முன்பும் பின்பும்
எதையும் அவர்கள்
தொழவில்லை.
அவர்களுடன் பிலால்(ரலி)
அவர்களும் சென்றனர் என
இப்னு அப்பாஸ்(ரலி)
அவர்கள்
அறிவிக்கின்றார்கள்.
ஆதாரம்: புகாரி
நபி(ஸல்) அவர்கள்
நோன்புப் பெருநாளில்
இரண்டு ரக்அத்கள்
தொழதனர். அதற்கு
முன்னம் பின்னும்
எதையேனும்
தொழவில்லை. பிறகு
பெண்கள் பகுதிக்கு
வந்தனர். அவர்களுடன்
பிலால்(ரலி) இருந்தார்.
தர்மம் செய்வதன் அவசியம்
குறித்து அவர்களுக்கு
நபி(ஸல்)
விளக்கினார்கள்.
பெண்கள் (தங்கள்
பொருட்களைப்)
போடலானார்கள். சில
பெண்கள் தங்கள் கழுத்து
மாலையையும்
வளையல்களையும்
போடலானார்கள்.
அறிவிப்பவர்:இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி), புகாரி
முதல் ரக்அத்தில் 7
தக்பீர்களும் இரண்டாவது
ரக்அத்தில் 5 தக்பீர்களும்
நபி (ஸல்) அவர்கள்
பெருநாள்
தொழுகையில் முதல்
ரக்அத்தில் ஏழு தக்பீர்களும்
இரண்டாவது ரக்அத்தில்
ஐந்து தக்பீர்களும்
கூறினார்கள் என
அப்துல்லாஹ் இப்னு
அம்ரு(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கின்றார்கள்.
ஆதாரம்: அஹ்மத்,
இப்னுமாஜா
''நோன்புப் பெருநாள்
தொழுகையில் முதல்
ரக்அத்தில் ஏழு தக்பீரும்
இரண்டாவது ரக்அத்தில்
ஐந்து தக்பீரும் உள்ளது.
அவை இரண்டிற்கும்
பின்னரும் கிராஅத் (குர்ஆனை ஓதுதல்)
உண்டு'' என நபி(ஸல்)
அவர்கள் கூறினார்கள் என
அம்ரு இப்னு ஷுஐப் தம்
தந்தை மற்றும் பாட்டனார்
வாயிலாக
அறிவிக்கிறார். புகாரி,
திர்மிதீ
பெருநாள்
தொழுகைக்கு
பெண்களை அனுமதிக்க
வேண்டும்
நபி (ஸல்) அவர்கள்
நோன்புப் பெருநாளில்
இரண்டு ரக்அத்கள்
தொழதனர். அதற்கு
முன்னம் பின்னும்
எதையேனும்
தொழவில்லை. பிறகு
பெண்கள் பகுதிக்கு
வந்தனர். அவர்களுடன்
பிலால்(ரலி) இருந்தார்.
தர்மம் செய்வதன் அவசியம்
குறித்து அவர்களுக்கு
நபி (ஸல்)
விளக்கினார்கள்.
பெண்கள் (தங்கள்
பொருட்களைப்)
போடலானார்கள். சில
பெண்கள் தங்கள் கழுத்து
மாலையையும்
வளையல்களையும்
போடலானார்கள்.
அறிவிப்பவர்: இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி), புகாரி
வீட்டில் தனித்து
இருக்கும் நாங்கள்
மாதவிடாய் பெண்கள்
முதற்கொண்டு இரு
பெருநாள்
தொழுகைக்கு
வெளியே வர
ஆணையிடப்பட்டோம்.
தொழுகையில் கலந்து
கொள்ளவும்,
பிரார்த்தனைகளில்
பங்கேற்கவும்
அனுமதிக்கப்பட்டோம்.
ஆனால் மாதவிடாய்
பெண்கள்
தொழுமிடத்திலிருந்து
ஒதுங்கி இருக்க
பணிக்கப்பட்டோம்.
அப்போது ஒரு பெண்
அல்லாஹ்வின் தூதரே!
எங்களில் எவருக்காவது
உடை இல்லையெனில்
என்ன செய்வது என
வினவினார். அதற்கு நபி
(ஸல்) அவர்கள் உங்களது
தோழிகளிடமிருந்து ஓர்
உடையை கடனாக
வாங்கி உடுத்தி
வாருங்கள் என பதில்
கூறினர். அறிவிப்பவர்
உம்மு அதிய்யா(ரலி)
நூல்கள்: புகாரி,
முஸ்லிம், நஸயி,
இப்னுமாஜ்ஜா
நபி (ஸல்) அவர்கள் (பெருநாள்
தொழுகைக்குத்)
தயாராகித்
தொழுகையைத்
துவக்கினார்கள். பிறகு
மக்களுக்கு உரை
நிகழ்த்தினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (உரை
நிகழ்த்தி) முடித்து
இறங்கிப் பெண்கள்
பகுதிக்குச் சென்று
பிலால்(ரலி) உடைய
கைமீது சாய்ந்து
கொண்டு
பெண்களுக்குப்
போதனை செய்தார்கள்.
பிலால்(ரலி) தம்
ஆடையை ஏந்திக் கொள்ள,
பெண்கள் தங்கள் தர்மத்தை
அதில் போடலானார்கள்.
அறிவிப்பவர்: ஜாபிர்
இப்னு அப்தில்லாஹ்(ரலி),
புகாரி
நபி (ஸல்) அவர்கள்
நோன்புப் பெருநாளில்
இரண்டு ரக்அத்கள்
தொழதனர். அதற்கு
முன்னம் பின்னும்
எதையேனும்
தொழவில்லை. பிறகு
பெண்கள் பகுதிக்கு
வந்தனர். அவர்களுடன்
பிலால்(ரலி) இருந்தார்.
தர்மம் செய்வதன் அவசியம்
குறித்து அவர்களுக்கு
நபி (ஸல்)
விளக்கினார்கள்.
பெண்கள் (தங்கள்
பொருட்களைப்)
போடலானார்கள். சில
பெண்கள் தங்கள் கழுத்து
மாலையையும்
வளையல்களையும்
போடலானார்கள்.
அறிவிப்பாளர்: இப்னு
அப்பாஸ்(ரலி), புகாரி
ஓதிய வசனங்கள்
நபி(ஸல்) அவர்கள் இரு
பெருநாள்
தொழுகையிலும்
ஜுமுஆத்
தொழுகையிலும்
ஸப்பிஹிஸ்ம ரப்பிக்கல்
அஃலா (87வது
அத்தியாயத்தையும்) ஹல்
அதாக்க ஹதீஸுல்
காஷியா (88வது
அத்தியாயத்தையும்) ஓதி
வந்தனர். பெருநாளும்,
ஜுமுஆவும் ஓரே
நாளில் வரும்பொழுது
இந்த இரண்டு
அத்தியாயங்களை
இரண்டு
தொழுகையிலும்
ஓதுவார்கள்.
அறிவிப்பவர்: நுஃமான்
பின் பஷீர்(ரலி) நூமான்
இப்னு பஷீர், நூல்கள்:
முஸ்லிம், முஅத்தா,
அபூதாவூத், திர்மிதீ,
நஸயீ
50வது
அத்தியாயத்தையும் 54வது
அத்தியாயத்தையும்
ஓதியதாக ஓர் அறிவிப்பு
முஸ்லிம், முஅத்தா,
அபூதாவூத், திர்மிதீ,
நஸயீ ஆகிய நூல்களில்
பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரார்த்தனை
பருவமடைந்த மற்றும்
மாதவிடாய்
பெண்களையும்
பெருநாள்
தொழுகைக்கு
வெளியே
அனுப்புமாறு நபி(ஸல்)
அவர்கள் எங்களுக்குக்
கட்டளையிட்டார்கள்.
நற்பணிகளில் மற்றும்
முஸ்லிம்களுடைய
துஆவில் அவர்கள் பங்கு
பெறுவதற்காக. ஆனால்,
மாத விலக்கான
பெண்கள், தொழும்
இடத்தின் ஓரப்பகுதியில்
இருக்க வேண்டும். என
உம்மு அதிய்யா(ரலி)
அறிவிக்கிறார். புகாரி,
முஸ்லிம்
பெருநாளில் நாங்கள் (தொழும் திடலுக்கு)
புறப்பட
வேண்டுமெனவும்
கூடாரத்திலுள்ள
கன்னிப் பெண்களையும்
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள
பெண்களையும் புறப்படச்
செய்ய வேண்டும் எனவும்
கட்டளையிடப்பட்டிருந்தோம். பெண்கள்
ஆண்களுக்குப் பின்னால்
இருப்பார்கள். ஆண்களின்
தக்பீருடன் அவர்களும் தக்பீர்
கூறுவார்கள்.
ஆண்களின் துஆவுடன்
அவர்களும் துஆச்
செய்வார்கள். அந்த
நாளின் பரக்கத்தையும்
புனிதத்தையும் அவர்கள்
எதிர்பார்ப்பார்கள்.
அறிவிப்பவர்: உம்மு
அத்திய்யா (ரலி) நூல்கள்:
புகாரீ, முஸ்லிம்
இந்த நன்னாளில்
வறியவர்களுக்கு உதவி
செய்வது துன்பங்களில்
உழல்பவர்களுக்கு
கருணை காட்டுவது .
நோயுற்றவர்களை
சென்று பார்த்து
அவர்களுக்கு ஆறுதல்
கூறவது, தங்களைப்
பிரிந்து
வெளியூர்களுக்குச்
சென்றுள்ள
நண்பர்களுக்கும்,
உறவினர்களுக்கும் தமது
மகிழ்ச்சிகளை பரிமாறி
கொள்வது இப்படி
எல்லோரையும் எண்ணிப்
பார்க்கின்ற ஒருநாளாக
ஈதுப் பெருநாள்
விளங்குவது மிகவும்
மகிழ்ச்சிகரமானது
பெருநாள் அன்று ஈத்
முபாரக்
சொல்லலாமா ?...
பெருநாள் அன்று தமது
மகிழ்ச்சியை
தெரிவிப்பதற்கு தனக்கு
விருப்பமான
சொற்களைப் பயன்படுத்தி
குர்ஆன் ஹதீசுக்கு
முரணில்லாத வகையில்
வாழ்த்து தெரிவிக்கும்
முகமாக ஈத் முபாரக் என்ற
சொல்லை
பயன்படுத்துவதில் எந்த
தவறுமில்லை ஆனால்
பெருநாள் அன்று
இப்படித்தான்
ஒருவருக்கொருவர்
சொல்லிக்
கொள்ளவேண்டும் என்று
மார்க்க அடிப்படையில்
நினைத்து கொள்வதும்
அதனை
செயல்படுத்துவதும்தான் தவறு
ஈத் முபாரக் மட்டுமின்றி
ஹேப்பி ரம்ஜான்,
ஹேப்பி பக்ரீத் மற்றும்
ஒரு பெருநாள்
வாழ்த்தான குல்ல ஆமின்
அன்தும் பி கைர் என்பது
போன்ற எந்தச்
சொல்லுக்கும் இது தான்
நிலை. இது போன்ற
பெருநாட்களில்
கீழ்காணும் வாழ்த்து ஈத்
முபாரக் என்று
சொல்வதை விடவும்
நல்லதொரு சிறந்த
துஆவாகவும்
இருக்கிறது இதையே
நாம் பரஸ்பரம் உபயோகப்
படுத்திக் கொள்வோம்
இன்ஷா அல்லாஹ் !...
‘தகப்பல் அல்லாஹ்
மின்னா வ மின்கும்’ –
பொருள் அல்லாஹ்
உங்களிடமிருந்தும்
நம்மிடமிருந்தும் (நற்செயல்களை)
ஏற்றுக்கொள்வானாக! –
ஏழைகளாக இருந்தாலும்,
உடல் ஊனமுற்றவர்களாக
இருந்தாலும்
வீரத்தையும்,
துணிச்சலையும்
இழக்காத
சான்றோர்களின்
மார்க்கத்தில் பிறந்த
நம்மிடம் கோழைத்தனம்
ஒருபோதும் குடி
கொண்டுவிடக்கூடாது.
நோன்பு மூலம் பெற்ற
இறையச்சம் ஒரு போதும்
கோழைகளையும்,
தாழ்வு மனப்பாண்மை
கொண்டோரையும்
உருவாக்காது என்பதை
இந்த பெருநாள்
தினத்தில் நாம்
கவனத்தில் கொள்ளுதல்
அவசியம்.
உலக முஸ்லிம்கள்
யாவரும் கொண்டாடும்
இத்திருநாளை நாம்
சாந்தியும்,
சமாதானமும்
வேரூன்றி, தளைத்து,
வளர அல்லாஹ்விடம்
பிரார்த்தித்தவர்களாக
கொண்டாடுவோம்.
எல்லாம் வல்ல ரஹ்மான்
அல்லாஹ் நம் அனைவரின்
அமல்களை அவனுக்கு
உகப்பானதாக ஆக்கி
வைப்பானாக! நபி (ஸல்)
அவர்கள் காட்டிய வழியில்
செயல்பட தவ்பீக்
தந்தருள்வானாக! ஆமீன்